II pakopos pensijų fondų rezultatai

Ataskaitos data: 2013-03-31

Įmonė

Fondo pavadinimas

Veiklos pradžia

Grynųjų aktyvų vertė, Lt

Apskaitos vieneto vertė, Lt

Apskaitos vieneto vertės pokytis, (proc.)*

Per 1 mėn.

Per 3 mėn.

Nuo metų pradžios

Per 12 mėn.

Lyg.
 indekso
 reikšmės pokytis per 12 mėn.**

KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI

UAGDPB
"AVIVA Lietuva"

Aviva
Europensija

2004-06-15

137.235.340

1,4880

0,41

-0,22

-0,22

5,49

4,30

UAB
"Danske Capital investicijų valdymas"

Konservatyvaus
valdymo Danske pensija

2004-06-15

6.863.583

1,2448

0,49

0,02

0,02

6,23

-4,87

UAB
"DNB investicijų valdymas"

DNB pensija 1

2004-06-15

39.320.457

1,3955

0,48

-0,09

-0,09

6,73

3,28

ERGO
Life Insurance SE

ERGO
konservatyvusis

2004-06-15

43.585.816

1,3027

0,02

-0,21

-0,21

4,12

6,54

UAB
"Finasta Asset Management"

Finasta
Konservatyvaus
investavimo

2004-06-15

12.195.518

1,5317

-0,28

-0,13

-0,13

7,05

3,40

UAB
"Finasta Asset Management"

Finasta
 Nuosaikus

2006-06-15

10.208.572

1,2427

-0,38

-0,06

-0,06

1,87

4,30

UAB

"Citadele investicijų valdymas"

Citadele Pensija 1

2005-06-15

213.030

1,1634

0,16

0,15

0,15

4,59

11,18

UAB
"MP Pension Funds Baltic"

MP Stabilo II

2011-03-07

3.945.718

1,0627

0,09

0,03

0,03

3,55

2,04

UAB
"SEB investicijų valdymas"

SEB Pensija 1

2004-06-15

238.224.089

1,2847

0,42

0,09

0,09

3,65

3,97

UAB
"Swedbank investicijų valdymas"

Swedbank Pensija 1

2004-06-15

140.230.080

1,2123

0,05

0,04

0,04

1,22

0,61

Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis***

0,28

-0,03

-0,03

3,80

3,32

MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.)

UAGDPB

"AVIVA Lietuva"

Aviva
Europensija plius

2004-06-15

453.042.735

1,5567

1,01

1,79

1,79

7,20

5,97

UAB
"DNB investicijų valdymas"

DNB pensija 2

2004-06-15

199.278.485

1,4815

1,02

1,84

1,84

7,42

4,99

UAB
"Finasta Asset Management"

Finasta Augančio
pajamingumo

2004-06-15

13.020.307

2,0487

0,02

1,30

1,30

8,07

2,08

UAB
"Swedbank investicijų valdymas"

Swedbank Pensija 2

2004-06-15

651.182.342

1,3591

0,85

1,35

1,35

9,09

8,86

Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis

0,92

1,57

1,57

8,18

7,21

VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 70 PROC.)

UAGDPB
"AVIVA Lietuva"

Aviva
Europensija ekstra

2006-02-06

91.526.734

1,2042

1,58

3,87

3,87

8,74

7,62

UAB
"Danske Capital investicijų valdymas"

Danske pensija 50

2004-06-15

36.601.835

1,4955

0,52

1,41

1,41

8,11

10,46

UAB
"DNB investicijų valdymas"

DNB pensija 3

2004-06-15

180.563.645

1,5256

1,45

3,43

3,43

8,56

6,95

ERGO
Life Insurance SE

ERGO balans

2004-06-15

110.831.346

1,5300

1,64

2,38

2,38

8,80

7,71

UAB
"Finasta Asset Management"

Finasta Aktyvaus investavimo

2004-06-15

39.014.017

2,0055

0,71

2,32

2,32

9,63

-1,39

UAB
"Finasta Asset Management"

Finasta
Subalansuotas

2006-06-15

35.533.482

0,9430

0,84

2,56

2,56

6,82

10,06

UAB
"MP Pension Funds Baltic"

MP Medio II

2007-11-15

68.781.748

1,4181

1,71

3,91

3,91

9,22

10,00

UAB
"Citadele investicijų valdymas"

Citadele Pensija 2

2004-12-15

947.831

1,2195

0,62

1,78

1,78

5,82

11,58

UAB
"SEB investicijų valdymas"

SEB Pensija 2

2004-06-15

1.056.897.972

1,5086

0,88

2,77

2,77

8,50

8,84

UAB
"Swedbank investicijų valdymas"

Swedbank Pensija 3

2004-06-15

727.954.314

1,4284

1,14

2,39

2,39

9,13

9,85

UAB
"Swedbank investicijų valdymas"

Swedbank Pensija 4

2005-12-19

248.168.856

1,1176

1,43

3,32

3,32

9,08

10,79

Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis

1,11

2,78

2,78

8,76

9,00

AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (IKI 100 PROC.)

UAB
"Danske Capital investicijų valdymas"

Danske pensija 100

2004-06-15

100.105.510

1,7213

0,66

2,40

2,40

10,24

14,34

UAB
"Finasta Asset Management"

Finasta Racionalios rizikos

2004-06-15

61.699.598

1,6608

2,40

6,68

6,68

10,26

-9,50

UAB
"MP Pension Funds Baltic"

MP Extremo II

2007-10-30

105.663.618

1,3948

2,52

6,38

6,38

10,23

10,91

UAB
"SEB investicijų valdymas"

SEB pensija 3

2006-03-27

154.109.108

1,0788

1,65

5,69

5,69

10,04

10,90

UAB
"Swedbank investicijų valdymas"

Swedbank Pensija 5

2011-05-05

24.534.298

1,1044

1,93

5,09

5,09

9,99

11,81

Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis

1,75

5,22

5,22

10,16

8,90

                   

Iš viso

 

4.991.479.983

-

1,02

2,33

2,33

8,10

7,80

Pastaba: praeities rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.
* Apskaitos vieneto vertės pokytis įvertina atskaitymus nuo turto, tačiau neįvertina atskaitymų nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė.
** Lyginamasis indeksas apibrėžiamas kaip pasirinktas rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.
*** Pokyčio vidurkiui apskaičiuoti naudotas 2013-03-31 dienos fondų grynųjų aktyvų dydis.
**** Rodikliui apskaičiuoti naudoti mėnesiniai apskaitos vieneto verčių pokyčiai, rezultatas perskaičiuotas į metinį. Standartinis nuokrypis parodo kiek per laikotarpį svyruoja fondo investicinio vieneto vertė. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė rizika.

Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija
J. Basanavičiaus g. 26,
Vilnius, LT - 03601,
Tel. +370 5 2393567
Fax. +370 5 2393473
El.paštas: info@lipfa.lt

Visos autorinės teisės yra saugomos LIPFA ©