Apie skaičiuoklę

Kas parengė skaičiuoklę

Ši skaičiuoklė parengta bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos bankui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai („Sodrai“), Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijai bei Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacijai.

Kam reikalinga skaičiuoklė

Siekiant asmenims padėti objektyviai įvertinti ir tarpusavyje palyginti siūlomus pensijų kaupimo būdus, geriau suprasti, nuo ko priklauso būsima pensija, buvo sukurta ši skaičiuoklė. Tikimasi, kad ji bus naudinga ir tiems dirbantiesiems, kurie dar nėra sudarę pensijų kaupimo sutarčių.

Kaip suprasti pateikiamus rezultatus

Skaičiuoklė pateikia tik apytikslius būsimos pensijos dydžius. Norint tiksliai įvertinti būsimą pensiją kiekvienam asmeniškai, reikia žinoti, koks bus asmens atlyginimas, sukauptas stažas, investicinė grąža, draudžiamosios pajamos, numatyti galimus teisės aktų ir pensijų skaičiavimo metodikos pakeitimus ir daug kitų dalykų, kurių iš anksto tiksliai žinoti neįmanoma. Todėl skaičiuoklėje naudojamos bendros prielaidos (žr. toliau), o pateikti rezultatai yra orientaciniai, t. y. parodantys bendras tendencijas, kokia galėtų būti būsima pensija pasirinkus skirtingas pensijų kaupimo alternatyvas.

Skaičiuoklėje pateikiamą būsimos pensijos dydį reikėtų suprasti, kaip pensiją, kurią galėtumėte gauti šiandien ir prekes įsigytumėte šios dienos kainomis, kadangi rezultatai pateikiami realiomis vertėmis. Tokiu būdu skaičiuoklės pateiktą būsimos pensijos dydį galite iš karto lyginti su darbo užmokesčiu, kurį šiuo metu gaunate.

Kaip naudotis skaičiuokle

Atsižvelgiant į tai, kad skaičiuoklė negali pateikti tikslaus būsimos pensijos dydžio, siūlome vertinti kaupimo alternatyvas pasirenkant ne kurią nors vieną Jums šiuo metu labiausiai tinkančią prielaidą, bet kelis skirtingus variantus, kurie, Jūsų manymu, galėtų atspindėti vidutines viso darbinio laikotarpio pajamas. Taip pat rekomenduojame pabandyti į skaičiuoklę įvesti skirtingus investicijų grąžos scenarijus ir vėlesnius darbo stažo pradžios metus, net ir tada, kai tiksliai žinote, kada pradėjote dirbti. Vėlesnius darbo stažo pradžios metus yra prasminga įvesti į skaičiuoklę, jei žinote ar manote, kad iki pensijos nepavyks išlaikyti nepertraukiamo darbo stažo, pavyzdžiui, dėl buvusių ar ateityje tikėtinų nedarbo laikotarpių.

Svarbu

Ši skaičiuoklė NEGARANTUOJA ateityje mokamos valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio bei pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuitetų dydžių:

- „Sodros“ pensijos dydis negarantuojamas, jis gali būti ir didesnis, ir mažesnis, keistis priklausomai nuo šalies ekonomikos, demografijos ir teisės aktų pakeitimų.
- Kaupdami pensijų fonduose Jūs patiriate investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
- Gyvybės draudimo įmonės apskaičiuotas pensijų anuiteto dydis (pensijų išmoka) gali būti mažesnis arba didesnis nei skaičiuoklėje apskaičiuotas, kadangi jis priklauso nuo konkrečios pensijų anuiteto rūšies ir gyvybės draudimo įmonės naudojamų prielaidų, kurios gali skirtis nuo skaičiuoklėje naudojamų (mirtingumo lentelės, metinės palūkanų normos ir atskaitymų, skirtų padengti anuiteto įsigijimo ir administravimo išlaidas).

Asmenims, dalyvavusiems pensijų kaupime, t. y. dalį pensijos kaupiantiems pensijų fonduose, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija mažinama tik ta dalimi ir tik už tuos laikotarpius, kuomet į pensijų fondus buvo pervedama dalis „Sodros“ įmokų. Skaičiuoklėje galite pasitikrinti, kiek galėtų tokiu atveju sumažėti Jūsų valstybinio socialinio draudimo pensijos dydis.

Skaičiuoklėje taikytos prielaidos

Šioje skaičiuoklėje yra taikomos tokios prielaidos:

- laikoma, kad darbo užmokesčio augimo nėra (ši prielaida parinkta atsižvelgiant į „Sodros“ prielaidą dėl fiksuoto darbo užmokesčio, kuri yra naudojama prognozuojant būsimą pensiją Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje – EGAS);
- pensijų fondų investicijų grąža pateikiama pagal šešis scenarijus, kai investicinė reali grynoji (po visų atskaitymų) metinė grąža:

• -2,5 proc.
• -1,5 proc.
• -0,5 proc.
•  0,5 proc.
•  1,5 proc.
•  2,5 proc.

Tikėtiną grąžą rekomenduojama rinktis pagal likusį laikotarpį iki pensinio amžiaus pradžios ir pasirinktą pensijų fondų kategoriją. Tiems asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 7 metai, rekomenduojame rinktis grąžas nuo -2,5 proc. iki 0,5 proc. ir atitinkamai lėšas kaupti konservatyviame (obligacijų) ar mažos akcijų dalies pensijų fonde.

- skaičiuoklės naudotojui suteikiama teisė įvesti jam žinomą tikslią sukauptą sumą;
- visi dirbantieji per visą laikotarpį nuo darbo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo pradžios turi nepertraukiamą darbo stažą iki pensijos;
- visi dirbantieji išeina į pensiją įstatymų nustatyta tvarka ir šio sprendimo neatideda ir neankstina, išeidami į pensiją visi be išimties dalyviai (nepriklausomai nuo sukauptos sumos dydžio) įsigyja pensijų anuitetą.

Papildomi paaiškinimai

Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija

Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalis apskaičiuojama remiantis 2013 m. galiojančiais teisės aktais. Skaičiuojant laikoma, kad ateityje valstybinio socialinio draudimo pensija bus mažinama taip, kaip nustatyta dabar galiojančiuose teisės aktuose.

Pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas – tai dalyviui iki mirties mokama periodinė pensinė išmoka, kurios visa išmokėjimo rizika tenka išmokų mokėtojui – gyvybės draudimo įmonei. Pensijų anuitetas yra mokamas pensijų anuiteto sutarties, sudarytos su gyvybės draudimo įmone, vykdančia pensijų anuitetų veiklą, ir apmokėtos vienkartine įmoka iš pensijų fondo dalyvio vardu pensijų fonde sukaupto pensijų turto, pagrindu. Pensijų anuitetas yra privalomas, kai pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (šiuo metu bazinė pensija siekia 105 EUR, pusė – 52,5 EUR).
Pensijų anuiteto dydis skaičiuoklėje apskaičiuojamas remiantis Europos Komisijos prognozuojama Lietuvos gyventojų tikėtina gyvenimo trukme. Skaičiuoklėje, apskaičiuojant pensijų anuiteto dydį, naudojama anuiteto grąža priklauso nuo pasirenkamos pensijų fondų grąžos:

• pasirinkus nuo -2,5 iki 0,5 proc. pensijų fondo grąžą naudojama 0,5 proc. metinė anuiteto palūkanų norma;
• pasirinkus 1,5 proc. pensijų fondo grąžą naudojama 1 proc. metinė anuiteto palūkanų norma;
• pasirinkus 2,5 proc. pensijų fondo grąžą naudojama 2 proc. metinė anuiteto palūkanų norma.

Skaičiuoklėje naudojama prielaida, kad atskaitymų, skirtų padengti anuiteto įsigijimo ir administravimo išlaidas, atskaitomų (kaip vienkartinis mokestis) nuo pensijų fonde sukauptų lėšų vertės, dydis lygus 5 proc. Laikoma, kad įsigyjamas standartinis neindeksuojamas pensijų anuitetas, kurio pagrindu fiksuoto dydžio išmokos mokamos kas mėnesį iki pensijų anuitetą įsigijusio asmens mirties. Siekiant palyginti išmokas, laikoma, kad anuitetas įsigyjamas net ir tada, kai pagal teisės aktų reikalavimus anuiteto įsigijimas nėra privalomas. Daugiau apie pensijų išmokas galite rasti http://www.lb.lt/pensiju_ismokos.


Senatvės pensijos amžius

Skaičiavimuose naudotas įstatymuose numatytas senatvės pensijos amžius, kuris 2026 m. tampa 65 m. tiek moteriai, tiek vyrui. Jei pensinis amžius bus ilginamas, arba asmuo nuspręstų atidėti išmokų mokėjimo pradžią – pensijų išmoka (anuitetas) didėtų, nes trumpėtų laikotarpis, per kurį reikia mokėti pensijų išmokas.

 

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, LT - 03601
El.paštas: info@lipfa.lt
Kontaktai žiniasklaidai: Tel. +370 6 793 0017
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 126267285

 

Visos autorinės teisės yra saugomos LIPFA ©